Z narodem w drużynie - dla przyszłości

Podczas mojej podróży po Islandii poczułam niezwykłą moc do działania jak i radość życia, które tkwią w ludziach w całym kraju. Jasne jest to, że jako naród posiadamy wszelkie możliwości, aby stawić czoła przyszłości z siłą i wspólnotą.

Historia Islandii pokazuje, jak właśnie ta siła kształtowała nasze społeczeństwo. Walczyliśmy o niepodległość, nawiązaliśmy stosunki międzynarodowe oraz staliśmy się narodem wśród narodów. Wspólnie stworzyliśmy miasta, grupy młodzieżowe, mosty i gospodarkę. Wykorzystywaliśmy energię elektryczną z wodospadów, a ciepło do naszych domów czerpaliśmy ze źródeł geotermalnych. Walczyliśmy o równouprawnienie, równe szanse, prawa człowieka i ochronę przyrody, budowaliśmy teatry, szkoły i muzea oraz dbaliśmy o język islandzki.

Jednak świat pędzi przed siebie. W niedalekiej przyszłości faktory takie jak zmiany klimatyczne oraz postępy technologiczne oraz sztuczna inteligencja przyniosą wiele wyzwań dla nas jako narodu. Lecz w tych wyzwaniach kryją się także możliwości. Ważne jest, aby zacieśniać szeregi, dążyć do dalszej innowacji i technologii oraz dbać o naszych ludzi, kulturę, język i zasoby. W tym kluczową rolę odgrywa Prezydent Islandii.

Zamierzam zabrać głos na temat długoterminowego interesu publicznego, szczególnie w odniesieniu do korzystania z zasobów i dóbr naturalnych, za które wobec przyszłych pokoleń wszyscy wspólnie ponosimy odpowiedzialność. Będę rzecznikiem dzieci i młodzieży oraz będę stała w obronie ich praw, dobrobytu i samopoczucia. To samo dotyczy również naszych seniorów. Odpowiedzialnością naszą jest wzmocnienie głosu tych, którzy budowali nasz kraj, oraz okazanie im troski i szacunku, na które zasłużyli.

Jako prezydent użyję mojej pozycji, aby zachęcania do konstruktywnego dialogu na obszarze całego kraju. Chcę stworzyć miejsce dla wszystkich w naszym zróżnicowanym społeczeństwie i przyczynić się do powstania silnej wspólnoty. Ważne jest, aby nowi Islandczycy również otrzymali możliwości do rozwoju i by mogli wnosić swój wkład do społeczeństwa. W taki oto sposób prowadzimy działania, zwiększamy wspólnotę i promujemy rozwój życzliwości i wyrozumiałości.

Będę zabierać głos na temat interesów narodu na arenie międzynarodowej, na rzecz pokoju, równowagi ekologicznej, demokracji oraz praw człowieka. Wykorzystam moje połączenia i wiedzę na temat spraw na obszarze północnym, aby chronić dobro Islandii w trudnych czasach, w których przewiduje się różnorodne zmiany zarówno środowiskowe jak i bezpieczeństwa.

Prezydent Islandii jest zobowiązany do tego, aby okazywać szacunek dla Parlamentu oraz to, aby nie angażować się ciągle w polityczne spory. Musi jednak być w stanie stać ramię w ramię z narodem w trudnych chwilach. Obywatele mogą być pewni, że gdyby nastąpiła sytuacja, gdzie zagrożone zostanie długoterminowe dobro narodu, wkroczę do działania.

Mamy wszystko to co jest potrzebne, aby wyróżniać się w tym ciągle zmieniającym się świecie. Dzięki współpracy i uczestnictwu jako kierunku, my, Islandczycy, osiągnęliśmy niesamowite wyniki. Nasze bogactwo tkwi w przyrodzie, pomysłowości i talentach narodu. Dzięki wspólności udało nam się pielęgnować te ważne zasoby. Właśnie w ten sposób musimy kontynuować nasze działania, kierując się interesem publicznym, dla dobra społeczeństwa jako całość.

Zapewniam, że będę stała po stronie narodu, a razem możemy osiągnąć wszystko - dla przyszłości. Proszę o Twoje poparcie 1 czerwca w nadchodzących wyborach prezydenckich Islandii.  

Halla Hrund Logadóttir

Wywiady z Hallą Hrund